Chồng cùng đồng nghiệp đụ lồn cô vợ đĩ của mình, muốn giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề.” A Siêu nhìn Lý Ngọc, nói từng chữ một, “Ngươi làm ra đều phải chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình, nhưng ngươi phải hỏi người khác sao? Có hợp lý không? Hãy tự hỏi bản thân, đừng ngần ngại, đừng sợ hãi, đừng hối hận, hãy cứ làm nếu bạn nghĩ đến điều đó, thế thôi.” Khi đó Lý Ngọc không coi trọng câu nói này, nhưng sau này, Chồng với đồng nghiệp đụ lồn người vợ dâm đãng mỗi khi do dự về điều gì đó, Lý Ngọc sẽ luôn nghĩ đến câu nói này của người bạn tốt của mình. Cứ làm những gì bạn nghĩ