Chồng dại đưa vợ đĩ chụp hình sex bị sếp hiếp, mái đến gặp anh rể. Khi tiến vào trụ sở, tôi thấy sắc mặt mọi người từ trên xuống dưới đều xanh mét, Chồng ngu dẫn vợ dâm chụp hình sex bị sếp hiếp ai nấy đều rất căng thẳng. Anh rể của Hiểu Minh không còn ở văn phòng nữa, Tiểu Minh đợi đến trưa, anh rể mới ra khỏi phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc. Anh rể của Xiao Ming đưa Xiao Ming đến khách sạn, xin một phòng riêng và thì thầm với anh: “Tình hình bây giờ rất nguy cấp. Quân đội Quốc gia ở Chiến trường Đông Bắc đã kết thúc, Đảng Cộng sản sẽ sớm vào cuộc, và nơi của chúng ta cũng đang gặp