Em sếp chân dài động dục điện cấp dưới lên địt, có đề tài, ngươi sẽ đau đầu!” “Hmm…đúng rồi. Vậy chúng ta phải tìm người ở bên ngoài làm việc đó.” “Đợi đã! Higa-sensei chịu trách nhiệm nghiên cứu đó à?” Tatsumi xen vào và hỏi lại. “Phải.” “Sau cùng, đây là một thử nghiệm để bạn phát triển.” Nghe Saito nói, Tatsuki âm thầm làm ra quyết định trong lòng. Tuy nhiên, Sếp nữ dáng chuẩn hứng tình rủ cấp dưới đụ Saito và Higa không biết được suy nghĩ của Tatsuki và họ cạnh nhau rời khỏi căn hộ. “Vậy Tatsumi-kun, cậu phải đóng cửa ra vào và cửa sổ lại.” “ĐƯỢC RỒI.” Nhìn hai người họ