Em sinh viên hứng tình rủ chú hàng xóm sang kỳ lưng giúp, nói gì, nhưng thầy đến từ một thành phố lớn, cho nên nếu thầy nói là vậy thì chính là như vậy”, trưởng thôn nói. . Bất quá, mặc dù trưởng thôn nói như vậy, nhưng Lý Ngọc vẫn nghe được giọng điệu của trưởng thôn, hắn tựa hồ không tin lời Lý Ngọc nói. “Quên đi, Em nữ sinh khát dục mơi chú hàng xóm sang sửa nước giúp không nói chuyện này nữa, Lý lão sư, ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta thôn lão nhân.” “Ừm……” Hai người lần lượt đi xuống núi. Dưới sự dẫn đầu của trưởng thôn, Lý Ngọc đi thăm người già trong làng. Sau vài lần ghé thăm, Li Yu cũng hiểu được