Tag: あまつかもえ

Phịch cô bạn Angel Moe đã có chồng sau khi phê thuốc

Phịch cô bạn Angel Moe đã có chồng sau khi phê thuốc, Yan bị mắc vào trong đó, Phịch bạn học đã lập gia đình sau khi phê sau đó dây thừng bắn ra từ mọi phía, cổ, tay và cổ tay của Bi Yan đều bị trói lại bằng dây thừng. Anh ta đang đứng đó, hai chân cũng bị trói chặt vào nhau."Lại là... cơ chế dây thừng?...Thú vị...Cơ thể của tôi bị trói..." Bi Yan vùng vẫy trong lưới được siết rất chặt, siết chặt cơ thể cô, và sau đó cô bị The. Dây thừng được buộc lại, sau đó quấn một chiếc túi lớn màu đen xuống đất, bên trong miệng túi cũng bị sợi dây bên trong siết chặt, bên ngoài có mấy sợi dây thừng