Tag: Nathan Bronson

Lilly Bell được chồng đưa làm tình tập thể với bọn bạn

Lilly Bell được chồng đưa làm tình tập thể với bọn bạn, chuyển những vết thương chí mạng của Xiao Yan cho cô gái quỷ khi Xiao Yan gặp nguy hiểm, điều này cực kỳ hữu ích. Đó cũng là chiêu thức mà Hoàng đế Hun Tian cố tình không gây ra phản ứng dữ dội từ Thiên đường - “lợi ích tích cực” đối với Xiao Yan lớn hơn “lợi ích tiêu cực”. Lúc này, Tiêu Viêm, không, Vợ dâm được chồng đưa làm tình tập thể với bọn bạn phải nói là Tiêu Viêm, đang kích hoạt linh hồn Nalan Yanran trong âm dương yêu liên hỏa, biểu hiện trên cơ thể của Tiêu Nham đang dần thay đổi, dần dần thay đổi về hình dáng của Nalan Yanran khi hắn