Vợ trẻ làm điếm để giúp chồng trả nợ, dịch từ từ chảy ra từ bên trong, dọc theo một mảng trơn trượt của đáy chậu. chảy qua hậu môn và tạo thành một vũng trên ga trải giường. Weiwei nói, âm hộ của cô gái này thật chặt, cực khoái kéo dài và cảm giác làm tình thật sướng, đừng lãng phí, tôi đi trước. Nói xong anh ta rời khỏi phòng khách. Yaling nói với tôi, “Này, Vợ yêu làm tình chủ nợ để hộ chồng trả nợ cho tôi xem bạn đã lấy gì. Tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm. Nó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.” Tôi không trả lời nhưng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng dành cho khách mà cô ấy